Rambler's Top100

KRASIŃSKI

Gałąź starsza

VII pokolenie

1(28/21). WOJCIECH

( - 1590)

1543 łożniczy królewski, już 1567 chorąży ciechanowski; 1570 cześnik ciechanowski, 1574 kasztelan sierpski.
Spisy poborowe wymieniają go z bratem Andrzejem, jako współdziedzica Krasnego, Zalesia, Kurowa, Wsgorza i Szczuk 1567 roku. W 1574 r. nabył Czyżów i Korzeń, w powiecie chęcińskim, od Lanckorońskiego, a 1578 r. otrzymał prawo wrębu w lasach starostwa przasnyskiego.
Pochowany w Krasnem.

x Zofia Ciemniewska h. Prawdzic

Córka Stanisława Ciemniewskiego.

VIII pokolenie

2/1. MIKOŁAJ

( - 1618)

Podkomorzy różański 1579 r. Bawił dłuższy czas na dworze cesarza Maksymiliana II.
Pochowany w Krasnem.

x Petronella Katarzyna Szczawińska h. Prawdzic

Córka Pawła, kasztelana łęczyckiego, i Anny Duninówny h. Łabędź

IX pokolenie

3/2. STANISŁAW

Wojski rożański 1622, sędzia ziemski ciechanowski 1627, a podkomorzy 1637, w 1641 jest kasztelanem sierpskim.
1633, 1635 marszałek sejmu generalnego mazowieckiego; 1633, 1634, 1635, 1638, 1648 poseł ciechanowski na sejmy; deputat na Trybunał; w 1632 sędzia kapturowy warszawski. Elektor 1648 z województwa płockiego.
Pochowany w Krasnem.

x Agnieszka Wesslówna h. Rogala

Córka Franciszka, kasztelana ciechanowskiego, i Katarzyny Kuczyńskiej h. Ślepowron.

4/2. PAWEŁ

Proboszcz kollegiaty kaliskiej, kanonik krakowski i łowicki, sekretarz królewski.
W 1621 zapisał Nową Wieś i Bielawy, w województwie płockiem, Jezuitom pułtuskim.

5/2. JAN

Wojski rożański.
Dzielny wojownik przeciwko Turkom, u których był cztery lata w niewoli.
Pochowany w Krasnem.

x Dorota Nieborska h. Prawdzic

Córka Adama Nieborskiego.

6/2. REGINA

x l-o v. Jakób Załuski h. Junosza

Chorąży rawski.
Zapis dożywocia 1624 roku.

x 2-o v. Janusz Oborski h. Kolumna

Zapis dożywocia 1628 roku.

7/2. KATARZYNA

x Krzysztof Wessel h. Rogala

X pokolenie

8/3. JAN (LUDWIK)

Pisarz ziemski circhanowski.

x Prudencyanna Kruszyńska h. Prawdzic [1. v. Jerzy Piwnicki h. Lubicz]

9/3. FRANCISZEK JÓZEF

( - przed 1667)

x 1-o v. Katarzyna Wysieńska (Wyszeńska) [1 v. Samborski]

2-o v. Marcyanna Kępska (Kempska) [2 v. Adam Górski]

( - po 1668)

10/3. ADAM

Kanonik płocki, proboszcz cudnowski.

11/3. ZOFIA

12/5. JAN

x l-o v. N. Kryska h. Prawdzic

2-o v. Dorota Kozicka h. Lubicz

13/5. FELICYAN

Prawdopodobnie to on w imieniu córki swej Teodory a żony Jakóba Karskiego, odstąpił sumę l687 r.

x Maryanna Siewierska

14/5. MIKOŁAJ

Kanonik i oficyał pułtuski.

15/5. STEFAN

Wojski ciechanowski 1686.
Wspólnie z żoną otrzymał glejt 1668.

x l-o v. Elżbieta Kozicka

( - po 1667)

x 2-o v. Maryanna Zielińska h. Świnka

Odstąpiła mężowi 1683 część swą Zielonej.

16/5. ZYGMUNT

x Ewa Bielińska h. Junosza

Stolnikówna rawska.

17/5. MARIANNA

x l-o v. Aleksander Chomiak

2-o v. N. Hołowiński

18/5. ANNA

x Kołodyński (Hołodyński)

19/5. PETRONELLA

x Długopolski h. Sas

XI pokolenie

20/9. ZOFIA

(od drugiej żony)

x Andrzej Chamski

21/12.PAWEŁ

( - nie żył już 1709)

Cześnik ciechanowski 1701.
Właściciel Gruduska, nabył 1687 od Zielińskiego Pniewo - Czeruchy, a 1699 od brata Stefana sumę 8000 flor., zapisaną rodzicom ich przez Kozickich. Tegoż roku, wraz z żoną i bratem, pokwitowany przez Szydłowskiego.

x Ludwika Anna Zielińska h. Świnka

( - po 1711)

Córka Walentego, cześnika zawskryńskiego.

W 1710 procesuje siostrę męża, o Kluki i Kątki, a w 1712 z pięciu pierwszymi synami, pozwała ks. Trzebińskiego, o sumę. W latach 1718 i 1719 r. ci sami synowie i córki, dziedzice Gruduska, popierają proces o Kluki i Kątki z Dembemi.

22/12. STEFAN

Jego brat Paweł w 1699 otrzymał od niego sumę 8000 flor., zapisaną rodzicom ich przez Kozickich. Tegoż roku, wraz z bratem, pokwitowany przez Szydłowskiego.

x Teresa Rudzka

23/12. FRANCISZKA

( - wdowa 1710)

x Franciszek Łysakowski

( - przed 1711)

24/12.ELŻBIETA

x Jan Nieborski h. Prawdzic

24/12. CECYLIA

x Zdrojowski h. Junosza

25/12.ZOFIA

Niezamężną jeszcze w 1710.

26/12. MARCIN

(podobnie od drugiej żony)

27/13. TEODORA

x Jakób Karski h. Jastrzębiec

XII pokolenie

28/21. ADAM

(około 1690 - nie żył 1745)

Cześnik ciechanowski 1733, a podkomorzy 1739. W 1720 podpułkownik wojsk królewskich, był generał-majorem Jego Król. Mości, wojsk W. Ks. Litewskiego i jako poseł województwa płockiego, podpisał 23 maja 1733 konfederacyę generalną warszawską.
W 1720 odstąpił mu brat Antoni Grudusk i Wilksin, w ziemi ciechanowskiej. Zawarł 1741 roku układ z bratem Stanisławem o Kliczki i Kątki. W 1736 Franciszek, Adam i Stanisław, dzielili się spadkiem po Andrzeju i po Antonim. W 1745 Stanisław dopełnił z bratem Franciszkiem, działu dóbr pozostałych po nim, Gruduska, Wilksina, Żarnowa, Sokołowa, Rąmbiesza, Pniewa, Jacwiężyna i innych.

x Franciszka Podoska [l-o v. Kazimierz Radzimiński (zapis dożywocia 1741)]

29/21. ANTONI

( - przed 1736)

Porucznik wojsk litewskich, odstąpił 1720 r. Grudusk i Wilksin, w ziemi ciechanowskiej, bratu Adamowi. W 1736 Franciszek, Adam i Stanisław, dzielili się spadkiem po Andrzeju i po Antonim.

x już 1728 r.: Ewa Wiktorya Kochanowska (rozwód)

Wstąpiła 1732 do zakonu Brygidek.

30/21. ANDRZEJ

( - nie żył już 1736)

W 1736 Franciszek, Adam i Stanisław, dzielili się spadkiem po Andrzeju i po Antonim.

31/21. FRANCISZEK ADAM

( - 1752)

Zob. Linia Galicyjska (Odnoga na Krasnem).

32/21. JAKÓB

Jego wymienia współczesny rodowód i Niesiecki, ale z aktów nie jest znany.
Zob. Linia Biskupia.

33/21. STANISŁAW

Zob. Linia (Odnoga) Generalska (Opoczyńska).

34/21. MARYANNA

x Jan Łysakowski

35/21. HELENA

x Jan Wkryński (v. Wkrzyński)

 

Назад   Главная страница

 

© А.А.Бовкало bovkalo@mail.ru

Последнее обновление 21 января 2004 года

Сайт входит в состав

Петербургский Генеалогический Портал