Rambler's Top100

CATALOGUS

FRATRUM
ORDINIS PRAEDICATORUM
PROVINCIAE LITHVANAE ET RUSSIAE
SERIE ALPHABETICA
ANNO 1855.
dispositus

 

EXCELLENTISSIMUS ILLUSTRISSIMUS ET REVERENDISSIMUS DOMINUS

FERDINANDUS ALANUS
KAHN

Episcopus Tiraspolensis.
Natus 1788, Prof. 1810.

 
Nat.
Prof.
A
  
Alexandrowicz Bonif. L. Subpr. C. Germ. Ryga18001820
Alexandrowicz Ignat. Prior Kalwarya 18011824
Ambrossewicz Aloys. Cur. Kronstadt 18161838
Andruszkiewicz Jacobus L. Poławeń17991817
Andrzejkowicz Raym. Saratow18221844
B
  
Babinowski Sylvester L. Cur. Kozakiszki17971818
Bagieński Cels. L. Prom. et Cur. Kalwarya18051825
Bagiński Thomas Vicar. Stwoł.18141836
Bakszewicz Ceslaus Troki18031822
Balkowce Macarius Lachowce17811808
Baranowski Joannes L. Vic. Bock. Poporcie17951815
Batulewicz Onuphrius Capel. Novogrod.18051826
Bielawski Symphor. Ostrowiec17871814
Bielawski Hieronymus Ostrowiec18081828
Billewicz Nicolaus Agłona17921820
Bittowt Gaspar Conc. Kalwarya17901815
Boban Sixtus Capel. Exerc. Połtawa18031826
Borsukiewicz Stanislaus L. P. G. Poławeń17731796
Brzeczkowski Matthaeus Poporcie18011820
Brzostowski Clemens Conc. Ryga18191844
Buczyński Ignatius F. Conv. Rossienie17971817
Butkiewicz Pantaleon Prom. Conc. Poławeń17931820
Butkiewicz Chryst. F. Conv. Połock17871820
Butrym Sadocus L. Conc. Lotav. Agłona18041826
Budrewicz Vincentius Lachowce Vic. Kulcz.18051830
Butrymowicz Faust. Pttus Subpr. Poporcie17951812
C
  
Chrucki Bonaventura Pttus Filial. Plussy17951814
Chrzczonowicz Beno Subpr. Ostrowiec17951817
Ciecierski Petrus Conc. Poporcie17941820
Cwirko Joseph P. G. Lubar17901810
Czapałłowicz Casimirus Dr. Emer. Poporcie.17751801
D
.
  
Dacewicz Domin. Pttus Conf. Mon. Drohiczyn17891808
Danilewicz Quirinus Admin. Horyngrod18021823
Dauksza Leonardus Ostrowiec18061828
Derkaczewski Aloysius Promot. Lachowce17961817
Dobkiewicz Apolin. L. Poporcie18021825
Dowkint Antonius L. Conc. Kalwarya18031825
Duszakiewicz Ignatius L. Praep. Rohot.  
Dworakowski Paulus Conc. Poławeń17951820
Dzienkowski Ceslaus Cur. Szumsk17981822
Dzięgielewski Stephanus L. Prior Zabiały18061824
E
  
Ejssymont Balthasar Nieświż18061832
Erdmann Dominicus Admin. Mikulin18011822
Ewers Augustinus L. Cur. Reval18091825
F
  
Falkowski Ceslaus L. Conc. Troki18131836
Falkowski Joannes Conc. Troki18071832
Frąckiewicz Petrus Dr. Emer. Petrop.17871807
Frąckiewicz Carolus Conc. Poławeń18181841
G
  
Galicz Bernardus Inval. Poporcie17991819
Galiński Nicolaus Pttus Admin. Niewiarkow17951819
Giecewicz Antonius Fr. Conv. Ref. Poławeń18001839
Gojlewicz BenedictusL. Cap. Exerc. Woroneż18031825
Górski Melchior L. Prior Rossienie18051822
Gorski Josephus Zabiały17921817
Grodzicki Joannes L. Proc. Mon. Agłona18021821
Grottus Dominicus Vicar. Połonne18091829
Grygałłowski Petrus Conc. Rossienie18031825
Gudowicz Romualdus Agłona17791799
Gumulewski Antonius Poporcie18081825
H
  
Hermann Augustinus Bibliotec. Agłona17961814
Hrynczell Hieronymus L. Cur. Tomsk18031821
Hryszkiewicz Dominicus L. Prior Szumsk18031820
J
  
Jacewicz Romualdus L. C. Ostrowiec17981818
Jachimowicz Faust. Pttus Poporcie17901807
Jahałkowski Cyrillus P. G. Capel. Dubno17991817
Jakowicki Petrus Conc. Poławeń18021823
Janczewski Isidorus Vicar. Rożanystok17901819
Janowicz Franciscus L. Conc. Połock18011823
Januszewicz Joachim Cur. Conc. Lot. Agłona18021826
Jasieński Jacobus L. Cant. et Conc. Agłona18011820
Jaskołd Stanislaus P. G. Poporcie17781802
Jassykiewicz Raphael L. Cur. Conc. Poławeń18011822
Jaworowski Dominicus Ostrowiec18121834
Jelski Hippolytus L. Subpr. Conc. Troki18001819
Jodkowski Jacobus L. V. Cur. Reval18081832
Jozefowicz Pantaleon L.17971819
Juchniewicz Jacobus L. Conc. Rossienie18041827
Judycki Dominicus L. Conc. Nieświż17991821
Jurewicz Medardus Fr. Conv. Org. Ostrow  
Jursza Leo Prof. Ryga18221844
Justycki Cajetanus Dr. Uściług. Lachowce17831805
Juszkiewicz Placidus P. G. Conf. Rossienie17901812
Iwanowski Alanus Conc. Lachowce18101881
Iwaszkiewicz Agapitus Infirm. Agłona17901812
K
  
Karny Petrus L. Poporcie17931820
Kalinowski Zeno L. Capel. Exerc. Noworos.18071827
Kibort Modestus Conc. Germ. Ryga18101835
Kiewlicz Casimirus ad obs. Eccl. Połock18011822
Kiszłowski Melchior L. Conc. Połock18051832
Klauzowicz Edmundus Dr. Iwankowo17851803
Klek Faust. Conc. et Cant. Poporcie18051821
Knisztowt Nicolaus Cler. Inval. Poławeń18051825
Kochański Vincentius Cur. Niedzingi Troki18011824
Kociakowski Ceslaus Pr. Conc. Petropol.18131834
Kodelski Augustinus Pttus Poporcie18001817
Kolenda Lucas L. Conc. Ryga17991820
Kononowicz Angelus Pr. Petropoli18241841
Kontowtt Josephus Subpr. Conc. Kalwarya18031828
Kontrym Casimirus Capel. Werejki18051825
Kontrym Gaspar Conc. Kalwarya18091832
Korzeniowski Gaspar Vic. Berezne Lubar18021821
Kosiński Pius L. Bieszeńkowicze18001818
Koszko Placidus L. Conc. Ostrowiec18091825
Koszko Norbertus Fr. Tert. Refect. Zabiały17951826
Kotwicz Romualdus Filial. Poławeń17981819
Kozakowski Franciscus P. G. Lachowce 17671791
Kozłowski Stephanus L. Prior Ryga18061823
Kozłowski Casimirus Vic. Troki18121834
Kozmiński Hippol. L. Vic. Krzem. Lachowce18081827
Krukowski Vitus Cur. Justyan. Zabiały18001811
Kryński Rochus Lachowce17931824
Krystynowicz Cajet. L. V. Cur. Carskie Sioło18001820
Krzywicki Gedeon Vic. Krasnopol18101829
Kobyłayć Josephus Fr. Tert. Kalwarya18011827
Kucewicz Bartholomaeus L. Prior Troki18061824
Kucharski Marianus P. G. Ziembin Szumsk17801802
Kuczyński Andreas L. Cur. et C. Gal. Petrop.18011820
Kudorowski Ferdinand. L. Conf. Mon. Kowno18081828
L
  
Laskowski Fulgentius L. Symbirsk18001817
Leniewicz Paulus Nieświż18021824
Lenkiewicz Vincentius Inval. Nieświż18061825
Leśniewski Ambrosius L. Admin. Krynki18031820
Lewgowd Stanislaus L. Conc. Kalwarya18091825
Lissowski Aloysius L. Poporcie18071826
Lityński Raymundus Admin. et Capel. Scholae Teofilpol Lachowce18071826
Lutkiewicz Bernar. L. Cur. Ostrowiec18021820
Lutkiewicz Augustinus Cur. Sewastopol18191841
Ł
  
Łabeński Felix Cur. Rotn. Troki17931822
Łapiński Laurentius Cur. Jewja17991820
Łapiński Augustinus Conc. Szumsk18021821
Łojko Leopoldus Vic. Granowo17941810
Łottak Felicianus L. Vic. Cur. Conc. Zabiały18051832
Łukaszewicz Dominicus L. Cur. et Conc. Germ. Praef. Scholae Puell. Nobil. Petrop.18011818
Łukaszewicz Basilius L. Conc. Troki18011822
Łukaszewicz Laurentius L. Admin. Eccl. paroch. Troki18101826
Łukianowicz Thomas L. Subpr. Szumsk17901815
M
  
Maciejewski Petrus Prom. Conc. Zabiały17981822
Maculewicz Symphor. L. Conf. Mon. Kowno18071826
Majewski Maximilian. Lubar18041828
Malinowski Bernardus Lachowce18081824
Mankunowicz Hyajinthus Prior Nieświż18021822
Marcinkiewicz Ladislaus Curat. Wiburg18141836
Marcinkiewicz Candidus L. Conc. Gal. Praec. Scholae et Institut Petropol.18121834
Marzecki Onuphrius Vic. Latyczew. Lachow.17941817
Mężyk Venceslaus L. Conc. Połock18051828
Michniewicz Franciscus Conc. Rossienie17901811
Mieczkowski Antoninus Dr. Emer. Prior et Vicar. Provinciae. Poporcie17851807
Mieleszko Symphor. L. Conc. Ryga18041822
Miłośnicki Hyacinthus L. Conc. Polon. Agłona18031821
Mohilewicz Germ. L. Proc. et Conc. Poławeń17961821
Mokrzecki Philippus L. Subpr. Bibl. Zabiały18071826
N
  
Nahujewski Ambrosius Admin. Koretnica18131836
Niehielewicz Felix L. Conc. Rossienie18021823
Niepokojczycki Hilar. Pttus Subpr. Promot. Conc. Capel. Monial. Nieświż18041827
Nizgiert Coelestinus Admin. Kołodno Lachowce18041827
Nowicki Hyacinthus L. Cur. Conc. Polon. et Prof. Institut. Petropol.18061824
O
  
Oleski Nazar. L. Conc. Kalwarya18101826
Olsejko Donatus Pttus Admin. Trojanow17991816
Olszewski Petrus L. Conc. Ostrowiec18071825
Oniechimowski Boguslaus L. Conf. Petrop.17971814
Orzechowski Petrus P. G. Ostrowiec17951816
Ossoliński Chrysol. Praef. Eccl. Conc. Polon. Agłona18011822
Ostankowicz Gundisalvus Dr. Połock17961813
Ostrowski Petrus Fr. Conv. Poławeń17911825
Oszokliński Olavus L. Conc. Rossienie17981822
P
  
Pakowski Augustinus P. G. Lachowce17881807
Pakosz Didacus L. Vic. Ostrohładowie18001820
Palczewski Dominicus Vic. Nowosiołka18031820
Permin Vincentius Dederkały18051827
Pieczora Leo L. Prior Ostrowiec18011822
Pieczyłowski Camillus Conc. Lotav. Agłona18031824
Pieślak Rochus L. Cur. Seltz18091826
Pietraszewicz Thomas L. Rossienie18071828
Pietraszewicz Vincentius L. Cur. Rosenthal18101828
Pietraszewski Valentinus L. Poławeń17831806
Pilewicz Petrus L. Prior Lachowce18141835
Piotrowski Alexander L. Conc. Poł. Petropol.18111829
Pisarski Dominicus L. Dziarkow. Szumsk18001817
Płukiewicz Aloysius Fr. Tert. Szumsk17901817
Podgórski Dominicus Dr. Admin. Kiesielin18051824
Pohoski Ceslaus L. P. G. Szumsk17951814
Pohoski Ludovicus Conc. Szumsk18141841
Polikowski Jacobus Pttus Adm. Ratne Lubar18051824
Półtorak Dominicus Vic. Postawy Szumsk18111834
Pomian Dominicus Vice-Cur. Zabiały18021854
Popławski Electus Lachowce18041824
Prassołowicz Vincentius L. Prior Połock17991822
Proniewicz Augustinus Admin. Gielczyn17801804
Przemieniecki Alphonsus Cur. Sympheropol18091828
Pupkiewicz Julian. L. Cur. Carskoje Sieło18081828
Puszczewicz Athanasius Conc. Poławeń17971816
R
  
Raczkowski Alvarus L. P. G.17871812
Raczkowski Theophil. Conc. Poławeń18091828
Radziszewski Apollin. L. Conc. Poporcie18021821
Rogalski Abd. L. Conc. Nieświż18051824
Rolewicz Eust. L. ad AEd. S. Cathar. Vilna17951814
Romanowski Hieronymus Vic. Pierszaje18061830
Rowstowicz Mart. Vic. Teofilpol. Lachowce17981824
Roszkowski Gabriel Conc. Troki17991820
Rożewski Raymundus Vic. Krasnopol17961826
Ruczyński Marcus Ł. Cur. Taganrog18011821
Rudawski Marianus Conc. Subpr. Agłona17891818
Rusiecki Zephirinus Curat. Poporcie18191844
S
  
Sacewicz Lucas Admin. Kiemieszow17991824
Sadkowski Aloysius L. Conc. Nieświż18011818
Samulewicz Gregorius Conc. Rossienie18001824
Sarosiek Benedictus Conc. Troki18101834
Sawicki Ceslaus L. Capel. Belmonty18041824
Sawicki Ildephons Cur. Zabiały18011822
Siedlecki Clemens Pttus Lubar18011819
Siemionowicz Hyacinthus L. Conc. Połock17961816
Siemniszko Bartholomaeus L. Subpr. Połock17911809
Sikorski Thaddaeus L. Cur. Jamburg18061825
Sinicki Thomas Fr. Tert. Synd. Połock17861825
Sitkowski Norbertus Cur. Rykonty Troki18031825
Siwicki Carolus Conc. Połock18001819
Skazimirowski Cyprianus Lubar18001819
Słowiński Thomas L. Prior Lubar17981818
Smajżyński Victor C. Vice-Cur. Agłona18011826
Smoliński Thomas18021825
Snarski Stanislaus Pttus Proc. Causar. Capel. Monial. S. Bened. et Conf. Monial. Carmelit. Vilna17951814
Sobelewski Michael L. Cur. et Capel. Schol. Dryza Zabiały18071829
Sokołowski Dominicus L. Conc. Nieświż18071822
Srzedziński Isidorus Fr. Conv. Troki17811821
Stacewicz Dominicus L. Subpr. Conc. et Praeceptor Doctrinae Christian. in novem Schol. Militaribus et Civilibus Petropol.18091826
Staniewski Maximilianus L. P. G. Prior Conv. Praep. Eccl. Paroch. S. Cathar. Decanus Petropol.17951812
Stankiewicz Vincentius Vicar. Trojanow1804 1832
Stasiulewicz Raymundus Dr. Emer. Poporcie17831805
Stawicki Callist. L. Cur. Dubicze18061824
Stokliński Hippolytus L. Cur. Stowropol 18091826
Stołyhwa Romualdus Conc. Połock17981820
Stołyhwa Martinus Admin. Brahin17951814
Suchorzebski Stanislaus Fr. Conv. Nieświż17971829
Święcicki Hieronymus L. Cur. Rasztadt 17961819
Szabłowski Bartholomaeus Pttus Ostrowiec17991815
Szczaniawski Simon P. G. Cur. Seweryn17871800
Szkiłądź Jacobus L. Cur. Conc. Pol. Praef. Scholae atque Praec. Instit Petropol.18101829
Szklarowski Philippus L. Conf. Mon. Nowogr.17971816
Szostowicki Vincentius L. Nieświż17991821
Sztach Laurentius Szumsk17901812
Sztarewicz Joannes Fr. Conv. Szumsk17991830
Szubszyński Augustinus L. Szumsk17901810
Szydłowski Gundisalvus Lachowce17991819
Szymanowskł Thomas L. C. Prom. Rossienie18001822
Szymański Dominicus L. Conc. Połock18011820
T
  
Tokarzewicz Bonifacius L. Subpr. Poławeń18031822
Tomaszewski Bonaventura Conf. Monial. S. Brygidae Grodna17981821
Trzeszczkowski Gundisalvus Conc. Nieświż18041827
U
  
Urbanowicz Hieronymus Conc. Lotav. Agłona17971823
Urbanowicz Vincentius Capel. Charkow1826-
W
  
Walentynowicz Mathias Cur. Conc. German.Praec. et Capel. Petropol.18211841
Warpechowski Dominicus L. Prior Poławeń18121828
Warpechowski PetrusL. Uła18081827
Wartecki Sebastumus Vic. Włodzimierzec17781798
Wasilewski Melchior Conc. Nieświż18061832
Wądołowski Casimirus Połock17971821
Wejsell Henricus Subpr. Curat. Rossienie18001821
Widmontt Laurentius Nieświż17971817
Więckiewicz Joachim Pttus Lubar17901808
Wilczewski Stanislaus Conc. Troki18011818
Wisłouch Cajetanus Vic. Kopijowka17911818
Wiśniewski Bartholomaeus Capellan. Scholae Bobrujsk18041822
Wojtkowski Julianus Pttus Subpr. Lubar17991823
Wojtkiewicz Dominicus Fr. Conv. Rossienie18081836
Wyganowski Dominicus Poporcie18071823
Wysocki Simon Diaconus Poławeń18081827
Z
  
Zaborowski Hippolytus Nieświż18001817
Zahorski Augustinus L. Prior Agłona18031822
Zalewski Marcus Cler. Prof. Lachowce17841817
Zaręba Raymundus Vic. Brańsk18011820
Zarzecki Antonius L. Iwieniec18021824
Zaspicz Joannes Nieświż17981829
Zdzitowiecki Ben. Vicar. Nacza18141834
Zielonka Candidus L. Cur. Orenburg17981815
Zielonka Felix L. Conc. Praecept. Doctrin. Christian. in Schola Połock18101827
Zienkiewicz Patrit. Fr. Tert. Disp. Zabiały1778-
Zubrzycki Bonaventura L. Cur. Nieżyn18041822
Zuchwałowicz Petrus L. Vic. Suchowola18041822
Ż
  
Żuczkowski Augustinus Korzec18001825
Żukowski Jacobus Poławeń18001828
Żywna Caietanus Admin. Wieliż18011821

Conventus Nowogrodecensis Monialium S. P. Dominici

 
Nat.
Prof.
V. S. Mater Casimira Niedźwiedzka Priorissa18061823
V. S. Clementina Dowgiałłówna Subpriorissa17791800
V. S. Ludovica Terejewiczówna17811803
V. S. Agnes Jęckiewiczówna17901806
V. S. Magdalena Jęckiewiczówna17911808
V. S. Faustina Roguska Ex-Priorissa17981819
V. S. Nartina Roguska18021819
V. S. Helena Heresiewiczówna18001819
V. S. Dorothea Alexandrowiczówna18011821
V. S. Hermenegilda Roguska18001823
V. S. Monica Okołówna18061824
V. S. Villana Korsakówna17911828
V. S. Justina Dobrzańska18091830
V. S. Rosa Kozlaininoff17931830
V. S. Vincentia Kleczkowska18081838
V. S. Carolina Pawłowiczówna18181838
V. S. Theresia Korsakówna18051840
V. S. Elisabeth Pohoska18061840
V. S. Dominica Pohoska18041841

Conventus Camenecensis Monialium S. P. Dominici

 
Nat.
Prof.
V. S. Mater Carolina Szaniawska Priorissa18021830
V. S. Dominica Kobierska Subpriorissa18001819
V. S. Rosa Szaniawska Ex-Priorissa17931808
V. S. Anna Zmijowska17921813
V. S. J. Nepomucena Dolińska17791814
V. S. Antonina Lubiejewska17881827
V. S. Anna Słupecka18081830
V. S. Catharina Nanowska18011830
V. S. Caecilia Mianowska18091832
V. S. Joanna Austutowiczówna18191840

(DIRECTORIUM DIVINI OFFICII RECITANDI MISSAEQUE CELEBRANDAE, PRO PROVINCIA LITHVANIAE ET RUSSIAE ORDINIS FF. PRAEDICATORUM JUXTA RITUM EJUSDEM ORDINIS DIOECESANO CONFORMATUM IN ANNUM BISSEXTILEM MDCCCLVI. EDITUM. VILNAE. Typis Josephi Zawadzki. 1855. )

 

Назад   Главная страница

Сайт входит в состав

Петербургский Генеалогический Портал

 


  yucca rostratas